ข้าม Global Navigation เพื่อเข้าสู่ลิงก์ของเนื้อหาหลัก

เนื้อหาหลักเริ่มจากที่นี่

ดาวน์โหลดแผ่นพับและแผนที่

เชิญดาวน์โหลดตัวช่วยในการท่องเที่ยวชิซึโอกะ เช่น แผ่นพับ แผนที่ ได้ที่นี่
สั่งพิมพ์จากพริ้นเตอร์ก็ได้

เมืองชิซึโอกะ (静岡市)

ดาวน์โหลด PDF

เมืองชิซึโอกะ (静岡市)

(มกราคม 2014 ปัญหา)

Page Top ↑