ข้าม Global Navigation เพื่อเข้าสู่ลิงก์ของเนื้อหาหลัก

เนื้อหาหลักเริ่มจากที่นี่

การเดินทางไปยังเมืองชิซึโอกะ

การเดินทางจากสนามบิน

ท่าอากาศยานฟูจิซังชิซึโอกะ

 • เส้นทางภายในประเทศ (เส้นทางบินตรง)  ซัปโปโร (โอคาดามะ, ชินจิโตเสะ)/อิสึโมะ/คิตะคิวชู/ฟุคุโอกะ/คาโกชิมะ/โอกินาวะ
 • เส้นทางระหว่างประเทศ (เส้นทางบินตรง)  โซล/เทียนจิน/เซี่ยงไฮ้/อู่ฮั่น/หนิงโป/ไทเป

ท่าอากาศยานฟูจิซังชิซึโอกะ

เดินทางด้วยรถประจำทางจากท่าอากาศยานฟูจิซังชิซึโอกะ ไปยังสถานี JR ชิซึโอกะ (ใจกลางเมืองชิซึโอกะ)

 • ไปสถานีชิซึโอกะ มีจำนวนมากถึง 12 รอบต่อวัน (11:00 – 21:00 น.)
 • ไปสถานีฟูจิเอดะ 6 เที่ยวต่อวัน (ช่วง 11:00 ถึงช่วง 20:00 น.)
 • ไปสถานีชิมาดะ มีจำนวนมากถึง 7 รอบต่อวัน (12:00 – 21:00 น.)

*เดินทางประมาณ 26 นาที ด้วยรถไฟสายหลักโทไคโด จากสถานีชิมาดะถึงสถานีชิซึโอกะ

ท่าอากาศยานฟูจิซังชิซึโอกะ (แนะนำการนั่งรถประจำทาง)

ทางรถไฟ

เดินทางด้วยรถไฟโทไคโดชินคังเซ็นไปยังสถานีชิซึโอกะ

 • จากสถานีโตเกียวประมาณ 1 ชั่วโมง (สายฮิคาริ)
 • จากสถานีโตเกียวประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง (สายโคดามะ)
 • จากสถานีนาโกย่า ประมาณ 1 ชั่วโมง (สายฮิคาริ)
 • จากสถานีนาโกย่า ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง (สายโคดามะ)
 • จากสถานีชินโอซาก้าประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที (สายฮิคาริ)
 • จากสถานีชินโอซาก้าประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง (สายโคดามะ)

*รถไฟสาย “โนโซมิ” ไม่จอดที่สถานีชิซึโอกะ

ด้วยทางด่วน

ไปยังชิซึโอกะด้วยทางด่วน

*ช่วงโกเท็มบะ – มิคคาบิ ใช้ทางด่วนสายชินโทเมได้
*ทางด่วนในจังหวัดชิซึโอกะไม่แออัดหากเทียบกับที่อื่นๆ

ทางด่วนสายโทเม

 • โตเกียว IC – ชิซึโอกะ IC ประมาณ 2 ชั่วโมง
 • โตเกียว IC – ชิมิสึ IC ประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที
 • นาโกย่า IC – ชิซึโอกะ IC ประมาณ 2 ชั่วโมง 5 นาที
 • นาโกย่า IC – ชิมิสึ IC ประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที

ทางด่วนสายชินโทเม

 • โตเกียว IC – ชินชิซึโอกะ IC ประมาณ 2 ชั่วโมง
 • โตเกียว IC – ชินชิมิสึ IC ประมาณ 1 ชั่วโมง 35 นาที
 • โตเกียว IC – ชิมิสึอิฮาระ IC ประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที
 • นาโกย่า IC – ชินชิซึโอกะ IC ประมาณ 1 ชั่วโมง 55 นาที
 • นาโกย่า IC – ชินชิมิสึ IC ประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที
 • นาโกย่า IC – ชิมิสึอิฮาระ IC ประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที

การเดินทางทางทะเล

สึรุกะเฟอร์รี่

 • เดินทางจากท่าเรือโทอิโค คาบสมุทรอิสึฝั่งตะวันตก ไปยังท่าเรือชิมิสึ ใช้เวลาประมาณ 70 นาที

*ทางหลวงจังหวัดสายเลขที่ 223 (สายภูเขาไฟฟูจิ) ก็มีเรือสึรุกะเฟอร์รี่
*เดินทางด้วยเรือจากอิสึถึงเมืองชิซึโอกะช่วยประหยัดเวลาและค่าน้ำมันได้มาก

สึรุกะเฟอร์รี่

Page Top ↑