ข้าม Global Navigation เพื่อเข้าสู่ลิงก์ของเนื้อหาหลัก

เนื้อหาหลักเริ่มจากที่นี่

มิโฮะโนะมัตสึบาระส่วนหนึ่งของ “ภูเขาไฟฟูจิ” มรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม
อ่าวชิมิสึ
ที่นิฮงไดระจุดชมวิวที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น
ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกูสมบัติล้ำค่าของญี่ปุ่น
โทกุงาวะ อิเอะยะสุกับประวัติศาสตร์ของซุนปุ
สวนปราสาทซุนปุ
โบราณสถานโทะโระ
โอคุโออิ มินามิ แอลป์
ออนเซ็นแห่งซุนปุ ชิซึโอกะ
ชาชิซึโอกะ
สวรรค์แห่งการช้อปปิ้ง
โมเดลจำลอง
หน้าก่อน หน้าต่อไป

อ่านเนื้อหาที่นี่

อากาศที่ชิซึโอกะ

2021.11.27

|

โอกาสที่ฝนจะตก 10%
อุณหภูมิสูงสุด 11.9°C / 53°F
อุณหภูมิต่ำสุด 7.7°C / 45°F
พยากรณ์อากาศหนึ่งสัปดาห์ »

อันดับจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม