ข้าม Global Navigation เพื่อเข้าสู่ลิงก์ของเนื้อหาหลัก

เนื้อหาหลักเริ่มจากที่นี่

ในสมัยที่อิเอะยะสุดำรงตำแหน่งเป็นโอโกโชะ (อดีตโชกุน) แห่งซุนปุเคยทำหน้าที่ขับเคลื่อนญี่ปุ่น

สวนปราสาทซุนปุ

ต้นศตวรรษที่ 17 โทกุงาวะ อิเอะยะสุเคยกุมอำนาจทางการเมืองอยู่ที่ซุนปุในฐานะโอโกโชะ (อดีตโชกุน) ในตอนนั้นซุนปุจึงเป็นศูนย์กลางของญี่ปุ่น ทองคำที่ได้จากบริเวณลุ่มแม่น้ำอะเบะยังได้รับการนำไปผลิตเป็นเงินตราสกุลแรกที่มีการใช้ทั่วประเทศญี่ปุ่น อิเอะยะสุทำการก่อสร้างเพื่อบริหารน้ำในแม่น้ำอะเบะ และทำให้เมืองรอบปราสาทซุนปุกลายเป็นเมืองที่มีความทันสมัย ประชากรของซุนปุมีจำนวนมากไม่แพ้เอโดะซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐบาล ที่นี่ได้กลายเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่สุดบนเส้นทางสายโทไคโด

สวนปราสาทซุนปุประกอบไปด้วย คูเมืองขนาดใหญ่ หอคอยทัตสึมิยากุระ ประตูฮิกาชิโกะมอน หอคอยฮิตสึจิซารุยากุระ สวนโมมิจิยามะ และสวนโดยรอบ ที่นี่ยังคงเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศเก่าๆ ของปราสาทซุนปุอันเป็นที่รักของอิเอะยะสุ

フォトツアー

สวนปราสาทซุนปุล้อมรอบด้วยคูสองชั้น ที่นี่คือหอคอยฮิตสึจิซารุยากุระที่ตั้งอยู่บริเวณประตูอุระคิมอนทางตะวันออกเฉียงใต้
ตัวละครดังจาก “โทไคโดจูฮิซาคุริเกะ” นิยายซึ่งเคยได้รับความนิยมในสมัยเอโดะรอต้อนรับท่านอยู่
หอคอยทัตสึมิยากุระที่ด้านในบริเวณสะพานคือฮิกาชิโกะมอน
ประตูฮิกาชิโกะมอนถูกใช้เป็นทางเข้าออกของขุนนางสำคัญในอดีต สร้างด้วยไม้ทั้งหมดตามศิลปะงานช่างแบบดั้งเดิม
เมื่อข้ามสะพานไปก็จะพบกับประตูหอคอยซึ่งทำจากต้นไม้ขนาดใหญ่
ภายในประตูฮิกาชิโกะมอน หอคอยทัตสึมิยากุระ และหอคอยฮิตสึจิซารุยากุระเป็นห้องจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบในปราสาทซุนปุพร้อมเรื่องราวประวัติศาสตร์
แบบจำลองหอคอยสูงเท็นชูคาคุของปราสาทซุนปุที่อยู่ในหอคอยทัตสึมิยากุระ ปราสาทแห่งนี้มีฐานหอคอยที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การสร้างปราสาท
สวนโมมิจิยามะที่อยู่ภายในสวนปราสาทซุนปุ ที่หอคอยทัตสึมิยากุระและที่นี่มีบริการไกด์หลายภาษา
รูปปั้นโทกุงาวะ อิเอะยะสุสมัยดำรงตำแหน่งโอโกโชะ (อดีตโชกุน) ซึ่งตั้งอยู่ที่ซากวังหลักฮอนมารุ อิเอะยะสุใช้เวลา 1 ใน 3 ของชีวิต 75 ปีของเขาที่ซุนปุ หน้าสถานี JR ชิซึโอกะมีรูปปั้นของอิเอะยะสุในวัยเยาว์ที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ซุนปุจนเข้าสู่วัยชรา
“ซุนปุโรมันบัส” ที่แสนสะดวกสำหรับการเดินทางในเขตใจกลางชิซึโอกะ ค่าเดินทางครั้งละ 100 เยน
สวนปราสาทซุนปุเมื่อมองจากจุดชมวิวที่ว่าการจังหวัดชิซึโอกะ
“เทศกาลชิซึโอกะ” จะจัดขึ้นที่สวนปราสาทซุนปุประมาณต้นเดือนเมษายนของทุกปี สิ่งที่น่าสนใจได้แก่ “ขบวนยาตราชมดอกไม้โอโกโชะ” ที่หรูหราอลังการ

Page Top ↑