ข้าม Global Navigation เพื่อเข้าสู่ลิงก์ของเนื้อหาหลัก

เนื้อหาหลักเริ่มจากที่นี่

ยูเนสโกอีโคปาร์คและมินามิ แอลป์ต่างก็อยู่ในชิซึโอกะ

โอคุโออิ มินามิ แอลป์

“มินามิ แอลป์” หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ “เทือกเขาอากาอิชิ” เป็นพื้นที่เขาสูงอันมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ระบบนิเวศของที่นี่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้อยู่คู่กับสังคมมนุษย์ เมื่อปี ค.ศ. 2014 ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “ยูเนสโกอีโคปาร์ค” (เขตอนุรักษ์ชีวภาพ)

“พื้นที่อิคาวะ” ซึ่งอยู่เหนือสุดของชิซึโอกะและอยู่ในพื้นที่ข้างต้นไม่ได้เป็นต้นน้ำของแม่น้ำอะเบะซึ่งไหลผ่านชิซึโอกะ แต่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำโออิซึ่งไหลผ่านคาวาเนะฮออนโจและชิมาดะ ในอดีตที่นี่เต็มไปด้วยอุตสาหกรรมป่าไม้ ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ

フォトツアー

เดินทางโดยรถยนต์ 2 ชั่วโมงจากใจกลางชิซึโอกะ ก็จะถึงพื้นที่อิคาวะซึ่งเป็นประตูสู่มินามิ แอลป์ ที่นี่คือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอิคาวะ ยูเนสโกอีโคปาร์ค
รถไฟขบวนเล็กๆ “มินามิแอลป์ Abt Line” ปลายทางคือสถานีอิคาวะ (*ปัจจุบันงดให้บริการ)
เรือข้ามทะเลสาบอิคาวะซึ่งคนท้องถิ่นก็ใช้
ทะเลสาบอิคาวะเป็นทะเลสาบเทียม ในอดีตเคยมีหมู่บ้านอยู่บนพื้นที่ที่ตอนนี้กลายเป็นก้นทะเลสาบซึ่งคนในหมู่บ้านได้ย้ายไปอยู่บนที่สูงแทน
เส้นทางท่องเที่ยวรอบทะเลสาบอิคาวะซึ่งเป็นทางรถไฟเก่า
เส้นทางท่องเที่ยวยังคงมีอุโมงค์เหมือนในอดีต ทำให้รู้สึกเหมือนได้ผจญภัย
เขื่อนอิคาวะสร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1957 ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟที่ได้จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
เรียวคังโอนิชิยะในเมืองอิคาวะจะต้อนรับคุณด้วยไวน์ชั้นเลิศและอาหารป่า
ที่จัดแคมปิ้งคาร์มินามิ แอลป์อิคาวะบนชายฝั่งทะเลสาบอิคาวะ มีเรือแคนูให้บริการด้วย
เส้นทางปีนเขาก็มีมากมาย นี่คือทุ่งดอกไม้ที่อาราคาวะมาเอะดาเกะ
ตอนเหนือของเทือกเขาอากาอิชิ ภูเขาไอโนะดาเกะซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของญี่ปุ่น ในชิซึโอกะ มีภูเขาสูงระดับ 3,000 เมตรอยู่ถึง 10 ลูก
ที่บริการออนเซ็นแบบไม่ต้องค้างแรม อากาอิชิออนเซ็น “ชิราคาบะโซ” น้ำแร่ที่นี่คุณภาพดีทำให้มีผู้ชื่นชอบจำนวนมาก

Page Top ↑