ข้าม Global Navigation เพื่อเข้าสู่ลิงก์ของเนื้อหาหลัก

เนื้อหาหลักเริ่มจากที่นี่

ชิซึโอกะเป็นนครหลวงแห่งชาญี่ปุ่น

ชาชิซึโอกะ

40% ของพื้นที่ไร่ชาทั่วญี่ปุ่นอยู่ในชิซึโอกะ และชิซึโอกะก็คือศูนย์กลางของอุตสาหกรรมชาในจังหวัด จึงกล่าวได้ว่าที่ชิซึโอกะนี้เป็นนครหลวงแห่งชาญี่ปุ่น ในชิซึโอกะมีผู้ผลิตชา ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทชา และผู้เชี่ยวชาญเรื่องชาอยู่ทุกหนทุกแห่ง ท่านอาจต้องตกใจกับจำนวนของร้านจำหน่ายชาและป้ายโฆษณาชาที่มากมาย

ชาฝรั่ง ชาไต้หวัน ชาจีนล้วนแล้วแต่เลิศรส แต่หากได้ลิ้มลองชาญี่ปุ่นชั้นยอดที่ชิซึโอกะสักครั้ง ท่านก็น่าจะชอบชาเขียวของญี่ปุ่นมากที่สุด

フォトツアー

บนภูเขาในชิซึโอกะเต็มไปด้วยไร่ชา
กิจกรรมการจำลอง “ขบวนขนชา” ซึ่งเป็นการขนชาจากบนเขาไปที่ปราสาทซุนปุตามคำสั่งของโทกุงาวะ อิเอะยะสุ มีสาวไร่ชาอยู่ในขบวนด้วย
ตอนที่ “ขบวนขนชา” มาถึงศาลเจ้าคุโนซังโทโชกู
แม้จะเรียกรวมกันว่า “ชาชิซึโอกะ” แต่ก็มีการผลิตในหลายพื้นที่ ทำให้มีชาที่รสชาติหลากหลาย
การเก็บใบชาตอนต้นเดือนพฤษภาคม เพราะต้องใช้คนมากจึงมีการระดมกำลังคนในครอบครัวและญาติพี่น้องมาช่วยกันทำ
ในฤดูเก็บชา ใบชาจะเป็นสีเขียวอ่อนสดใส
ภาพการนวดใบชาในโรงผลิตใบชา
ใบชาที่เพิ่งเก็บ นอกจากจะนวดใบชาโดยใช้เครื่องจักรแล้วยังมีการนวดด้วยมืออีกด้วย
เมืองแห่งชาที่อยู่ในเขตใจกลางชิซึโอกะเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่เมื่อ 400 ปีก่อน ผู้เชี่ยวชาญเรื่องชาอันดับ 1 ของญี่ปุ่นก็อยู่ที่เมืองนี้
“Café Terrace ริมระเบียง” คือการรื่นรมย์กับชาที่ระเบียงบ้านของเกษตรกรไร่ชา
จากไร่ชาที่มองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้มีมากมาย ซึ่งไร่ชาก็คือองค์ประกอบหนึ่งของทิวทัศน์อันงดงาม
“อิสสะ” ร้านชาผู้เชี่ยวชาญเรื่องชาชิซึโอกะ ที่ชั้นใต้ดินประตูทางออกทิศเหนือของสถานีชิซึโอกะ ถ้าโดยสาร JR มาที่ชิซึโอกะไม่ควรพลาดแวะชม

Page Top ↑