ข้าม Global Navigation เพื่อเข้าสู่ลิงก์ของเนื้อหาหลัก

เนื้อหาหลักเริ่มจากที่นี่

ข้อมูลทัศนียภาพภูเขาไฟฟูจิ / Live Camera

ชิซึโอกะดินแดนของภูเขาไฟฟูจิ เนื่องจากตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดชิซึโอกะ จึงมีจุดชมทัศนียภาพภูเขาไฟฟูจิที่หลากหลาย
ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับเที่ยวชมภูเขาไฟฟูจิคือเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม ขอเชิญท่านมาเยี่ยมชมภูเขาไฟฟูจิที่ยิ่งใหญ่งดงาม

จุดชมทัศนียภาพภูเขาไฟฟูจิ

Live Camera ภูเขาไฟฟูจิ

มองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้จากช่องเขาซัตตะ
ช่องเขาซัตตะ

มีภาพในมุมเดียวกับภาพวาด "โทไคโด โกะจูซังสึงิ (ลำดับ 53 สถานที่ตามเส้นทางสายโทไคโด)” ของฮิโรชิเงะ อุตางาวะ
เชิญท่านมาเพลิดเพลินไปกับการเปรียบเทียบความแตกต่างของยุคเอโดะและปัจจุบัน
(ฝ่ายประชาสัมพันธ์เมืองชิซึโอกะ)

ภูเขาไฟฟูจิที่มองเห็นจากดาดฟ้าเรือชิมิสึ มารีนเทอร์มินัล
ท่าเรือชิมิสึ

Live VDO จากดาดฟ้าเรือชิมิสึ มารีนเทอร์มินัล
(จังหวัดชิซึโอกะ)

Page Top ↑