ข้าม Global Navigation เพื่อเข้าสู่ลิงก์ของเนื้อหาหลัก

เนื้อหาหลักเริ่มจากที่นี่

เชิญทุกท่านมาครอบครองทัศนียภาพอันยอดเยี่ยมนี้

ที่นิฮงไดระจุดชมวิวที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น

นิฮงไดระคือเนินเขาสูงราว 300 เมตรซึ่งล้อมรอบด้วยที่ราบในเมืองชิซึโอกะ วิวจากยอดเขาที่มองเห็นทั้งภูเขาไฟฟูจิและอ่าวชิมิสึนั้นงดงามจนได้ชื่อว่าเป็น “ทิวทัศน์ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น”

ในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิอันงดงามที่เปลี่ยนแปลงไปในยามเช้า กลางวัน จนถึงเย็น

フォトツアー

อ่าวชิมิสึยามฟ้าสางและภูเขาไฟฟูจิยามพระอาทิตย์ขึ้น
วิวยามเย็นของอ่าวชิมิสึ ทิวทัศน์ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นจากความสูง 300 เมตร
หน้าต่างห้องของโรงแรมนิปปงไดระเป็นกระจกทั้งหมด เพื่อให้ท่านได้ชื่นชมทิวทัศน์ของอ่าวชิมิสึและภูเขาไฟฟูจิแต่เพียงผู้เดียว
ทางเข้าโรงแรมนิปปงไดระ
วิวอ่าวชิมึสิและภูเขาไฟฟูจิจากร้านอาหารในโรงแรมนิปปงไดระ
ภาพที่เห็นทั้งหมดของโรงแรมนิปปงไดระ
รูปปั้นของยามาโตะ ทาเครุที่ว่ากันว่าเคยขึ้นมาที่นี่ในสมัยตำนานเทพเจ้า
ภูเขาไฟฟูจิ ไร่ชา อ่าวชิมิสึ ครบถ้วนด้วยองค์ประกอบที่ทำให้รู้สึกว่าซุนปุ เมืองชิซึโอกะสวยงามราวกับสวรรค์
รถกระเช้านิฮงไดระที่แล่นจากนิฮงไดระไปที่ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกูในเวลา 5 นาที
นิฮงไดระปาร์คเวย์ที่ทอดยาวท่ามกลางความเขียวขจี
ที่สวนสัตว์นิฮงไดระ ท่านจะได้สัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์อย่างใกล้ชิด
พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองชิซึโอกะเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องภาพวาดทิวทัศน์และหอศิลป์รวมผลงานของโรแดง

Page Top ↑