ข้าม Global Navigation เพื่อเข้าสู่ลิงก์ของเนื้อหาหลัก

เนื้อหาหลักเริ่มจากที่นี่

หลุมศพของอิเอะยะสุที่กลับมางดงามเหมือนเมื่อ 400 ปีก่อน

ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกูสมบัติล้ำค่าของญี่ปุ่น

ร่างของโทกุงาวะ อิเอะยะสุซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 เมษายน ปี ค.ศ. 1616 ถูกนำมาฝังไว้บนยอดเขาคุโนซังและได้กลายเป็นเทพแห่งสันติภาพที่มีชื่อว่าโทโชไดกงเก็น ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกูเป็นศาลเจ้าแห่งแรกที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาอิเอะยะสุและมีโครงสร้างแบบที่เรียกว่า “กงเก็นสึกุริ” วิหารหลักและหอภาวนาจะเชื่อมต่อด้วยทางเดินใช้หลังคาเดียวกัน ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นต้นกำเนิดของศาลเจ้าโทโชกูที่มีอยู่ทั่วญี่ปุ่น อิเอะยะสุยังคงคุ้มครองญี่ปุ่นอยู่ที่นี่ตลอดสมัยเอโดะอันสงบสุขซึ่งยาวนานถึง 265 ปี

พิพิธภัณฑ์ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกูจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของโทกุงาวะ อิเอะยะสุในสมัยที่ยังมีชีวิตและของล้ำค่าอีกมากมาย ในภาพคือนาฬิกาที่กษัตริย์แห่งสเปนพระราชทานให้อิเอะยะสุ ตัวเรือนยังคงมีสภาพที่ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับนาฬิกาที่มีอายุกว่า 400 ปี

フォトツアー

จากยอดเขานิฮงไดระสามารถนั่งรถกระเช้านิฮงไดระไปที่ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกูได้ในเวลา 5 นาที
จะเดินขึ้นบันไดหินจากฝั่งที่เป็นทะเลก็ได้ ใช้เวลาขึ้นอย่างเดียวประมาณ 15-25 นาที ลองพิชิตบันได 1,159 ขั้นดูก็ไม่เลว
บันไดหินสร้างจากหินก้อนใหญ่จำนวนมาก
“อิจิโนะมอน” ตั้งอยู่เกือบถึงศาลเจ้าโทโชกู สามารถมองเห็นอ่าวสึรุกะที่งดงาม
ประตูโรมอนอันยิ่งใหญ่โอฬาร “โทโชไดกงเก็น” เป็นลายพระหัตถ์ของจักรพรรดิโกะมิสึโน
ภายในบริเวณที่มองเห็นจากประตูโรมอน ถัดจากประตูศาลเจ้าเข้าไปคือประตูคารามอน วิหารจะอยู่ลึกเข้าไปด้านใน
การบูรณะครั้งใหญ่ในช่วงปี 2001-2009 ทำให้วิหารของศาลเจ้าซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศกลับมางดงามเหมือนเมื่อ 400 ปีก่อน
“คาเมะวาริ” งานแกะสลักที่ด้านหน้าวิหารแฝงไว้ด้วยนัยแห่งสันติภาพที่บ่งบอกถึงการให้ความสำคัญกับชีวิต
เมื่อขอเข้าไปทำพิธีสวดและขึ้นไปบนวิหารจะเห็นภายในวิหารที่สร้างแบบกงเก็นสึกุริที่มีสีสันสดใส
ประตูเบียวมอนทางฝั่งตะวันตกของวิหาร ถัดจากประตูนี้ไปเป็นพื้นที่ซึ่งเริ่มเปิดให้เข้าชมเมื่อ 50 ปีก่อน
สุสานของโทกุงาวะ อิเอะยะสุที่รัฐบาลเอโดะคอยดูแลอย่างเงียบๆ ตลอดมาเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์
จากประตูคิมอนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะมองเห็นภูเขาไฟฟูจิ จากประตูอุระคิมอนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้จะมองเห็นเมืองโอมาเอะซากิ คุโนซังถือเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของญี่ปุ่น

Page Top ↑