ข้าม Global Navigation เพื่อเข้าสู่ลิงก์ของเนื้อหาหลัก

เนื้อหาหลักเริ่มจากที่นี่

ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว

หน้า : 1/2

1

โบราณสถานโทะโระ
toroiseki

โบราณสถานโทะโระได้รับการกำหนดให้เป็นสถานที่สำคัญที่แสดงถึงร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นซึ่...

บันทึกในทัวร์ของฉัน

เปิดเนื้อหา

●เวลาทำการ/เวลาที่ใช้บริการ : วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันธรรมดา วันหยุดนักขัตฤกษ์ 24 ชั่วโมง การเที่ยวชมบริเวณบ้านโบราณที่ได้รับการบูรณะจำกัดเวลาตามเวลาเปิดทำการของพิพิธภัณฑ์โทะโระเท่านั้น
●วันหยุด : เจ็ดวันต่อสัปดาห์
●ค่าใช้จ่าย : ผู้ใหญ่ : ฟรี เด็ก : ฟรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

2

ซากปราสาทคัมบาระ
kambara-zyousi

ปราสาทคัมบาระสร้างขึ้นโดยอิมะกะวะประมาณช่วงต้นยุคเท็นมอน (ปี 1532-1555) และถูกโทกุงาวะสั่งให้รื้อทิ้...

บันทึกในทัวร์ของฉัน

เปิดเนื้อหา

●เวลาทำการ/เวลาที่ใช้บริการ : 24 ชั่วโมง
●วันหยุด : เจ็ดวันต่อสัปดาห์
●ค่าใช้จ่าย : ผู้ใหญ่ : ฟรี เด็ก : ฟรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

3

สวนปราสาทซุนปุ ฮิตสึจิซารุยากุระ
Sunpujo Park HitsuJisaruyagura

นิโนะมารุฮิตสึจิซารุยากุระในปราสาทซุนปุก็ได้รับการบูรณะฟื้นฟูจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 เมษายน ปีเฮเซท...

บันทึกในทัวร์ของฉัน

เปิดเนื้อหา

●เวลาทำการ/เวลาที่ใช้บริการ : วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ 9:00ถึง16:30
●วันหยุด : จันทร์และ ช่วงสิ้นปีและปีใหม่
●ค่าใช้จ่าย : ผู้ใหญ่ : 100 เยน เด็ก : 50 เยน ค่ากิจกรรม Past & Present Scope 500 เยน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

4

ปราสาทมาริโกะ
Mariko Johshi

ปราสาทมาริโกะแห่งนี้เป็นของยาสุโมโตะ ไซโต้ ขุนนางของอุจิ อิมะกะวะ ไดเมียวผู้ครองสึรุกะ ก่อสร้างขึ้น...

บันทึกในทัวร์ของฉัน

เปิดเนื้อหา

5

ปราสาทซุนปุ นิโนะมารุ ทัตสึมิยากุระ-ฮิกาชิโกะมอน
Sunpujoninomaru Higashigomon Tatsumiyagura

ทัตสึมิยากุระเป็นหอคอยมุมปราสาทที่มีโครงสร้างแบบ 3 ชั้นซ้อนสองระดับซึ่งสร้างขึ้นที่มุมตะวันออกเฉียงใ...

บันทึกในทัวร์ของฉัน

เปิดเนื้อหา

●เวลาทำการ/เวลาที่ใช้บริการ : วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ 9:00ถึง16:30
●วันหยุด : จันทร์และ ช่วงสิ้นปีและปีใหม่
●ค่าใช้จ่าย : ผู้ใหญ่ : 200 เยน เด็ก : 50 เยน ผู้ใหญ่ หมู่คณะ 30 คนขึ้นไป 160 เยน เด็ก หมู่คณะ 30 คนขึ้นไป 40 เยน ตั๋วชุดรวมกับสวนโมมิจิยามะ ในสวนปราสาทซุนปุ ผู้ใหญ่ 300 เยน (หมู่คณะ 30 คนขึ้นไป 240 เยน) เด็ก 80 เยน (หมู่คณะ 30 คนขึ้นไป 60 เยน)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หน้า : 1/2

Page Top ↑