ข้าม Global Navigation เพื่อเข้าสู่ลิงก์ของเนื้อหาหลัก

เนื้อหาหลักเริ่มจากที่นี่

ย้อนกลับ

ชิซึโอกะออนเซ็น “บ่อน้ำร้อนสาวงาม”
Ofuro cafe bijinyu  

ร่างกายด้วยบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ให้คุณได้เพลิดเพลินถึงสองแบบในครั้งเดียว เมื่อโลหิตไหลเวียนได้ดี ผิวก็งดงามเปล่งปลั่ง

บันทึกในทัวร์ของฉัน

ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์420-0873  15-15 คาโกะอุเอะ เขตอาโออิ
คู่มือการเดินทาง จากสถานีรถไฟชิซึโอกะ โดยสารรถบัส “สายอะเบะ-มิวะ” แล้วลงรถที่ป้าย “เมียวเค็นชิตะ” จากนั้นเดินต่ออีก 1 นาที
จาก “ชิซึโอกะ IC” ของทางด่วนสายโทเมโดยรถยนต์ประมาณ 25 นาที

ย้อนกลับ

Page Top ↑