ข้าม Global Navigation เพื่อเข้าสู่ลิงก์ของเนื้อหาหลัก

เนื้อหาหลักเริ่มจากที่นี่

ย้อนกลับ

อุโทงิต้นกำเนิดการปลูกวาซาบิ
wasabisaibaihasshounoti utougi  

ว่ากันว่าการปลูกวาซาบิในญี่ปุ่นมีต้นกำเนิดมาจากการนำวาซาบิธรรมชาติจากละแวกอุโทงิมาปลูกในช่วงต้นสมัยเอโดะ ที่หน้า “อุตสึโรงิ” ศูนย์จำหน่ายสินค้าท้องถิ่นมีอนุสาวรีย์ “ต้นกำเนิดการปลูกวาซาบิ” ตั้งอยู่ด้วย ที่ “อุตสึโรงิ” แห่งนี้มีวาซาบิสด วาซาบิดอง และโซบะทำมือผลิตแบบพิเศษจำหน่าย

บันทึกในทัวร์ของฉัน

อนุสาวรีย์ต้นกำเนิดการปลูกวาซาบิ (อุตสึโรงิ)
ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์421-2303  อุโทงิ เขตอาโออิ
ระยะเวลาในการเข้าพัก 60 นาที
คู่มือการเดินทาง โดยสารรถบัสจากสถานี JR ชิซึโอกะ “สายอะเบะ” ไปศูนย์ใบขับขี่ (ยกเว้นรถไปอาซาฮาตะ) ประมาณ 75 นาที ลงรถบัสที่ “สะพานอุโทงิ” อยู่ติดกัน
จากชินชิซึโอกะ IC ของทางด่วนสายชินโทเม ประมาณ 40 นาที

ย้อนกลับ

Page Top ↑