ข้าม Global Navigation เพื่อเข้าสู่ลิงก์ของเนื้อหาหลัก

เนื้อหาหลักเริ่มจากที่นี่

ย้อนกลับ

เที่ยวชมน้ำตกที่อุเมะงะชิมะ
Ymegashima no Taki meguri  

ที่นี่นอกจากจะมี “น้ำตกอะเบะโนะโอทาคิ” (น้ำตกใหญ่แห่งอะเบะ) ที่ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อยน้ำตกแห่งญี่ปุ่นแล้ว ยังมีน้ำตกอีกมากมาย เช่น “น้ำตกสามชั้น” “น้ำตกโคอิงะทาคิ” “น้ำตกอากะมิสึ” “น้ำตกทาคาระซึกิ” เป็นต้น ทางเดินไปยังน้ำตกอะเบะโนะโอทาคินั้นปัจจุบันถูกปิดไม่ให้สัญจร

บันทึกในทัวร์ของฉัน

น้ำตกอากะมิสึ
น้ำตกโคอิงะทาคิ
น้ำตกสามชั้น
ออนเซ็นน้ำตก (ออนเซ็นยุดาคิ)
ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์421-2301  อุเมะงะชิมะ เขตอาโออิ
คู่มือการเดินทาง จากสถานีรถไฟชิซึโอกะโดยสารรถบัสที่มุ่งหน้าไปทาง “อุเมะงะชิมะออนเซ็น” ประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที
จาก “ชินชิซึโอกะ IC” ของทางด่วนสายชินโทเมโดยรถยนต์ประมาณ 50 นาที

ย้อนกลับ

Page Top ↑