ข้าม Global Navigation เพื่อเข้าสู่ลิงก์ของเนื้อหาหลัก

เนื้อหาหลักเริ่มจากที่นี่

ย้อนกลับ

ทะเลสาบอิคาวะ
Ikawako  

ที่นี่เป็นทะเลสาบที่ถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ มีความยาวของเส้นรอบทะเลสาบอยู่ประมาณ 10 กิโลเมตร เมื่อแรกเริ่มก่อสร้างในปีโชวะที่ 32 (ค.ศ.1957) ที่นี่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเขื่อน จากเส้นทางเดินชมธรรมชาติที่ตัดผ่านริมทะเลสาบจะทำให้คุณได้เห็นทิวทัศน์ของพระพุทธรูปองค์ใหญ่อิคาวะไดบุตสึและทิวทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดสี่ฤดูกาล

บันทึกในทัวร์ของฉัน

ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์428-0504  964 อิคาวะ เขตอาโออิ
คู่มือการเดินทาง จาก “ชิซึโอกะ IC” ของทางด่วนสายโทเมโดยรถยนต์ประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที

ย้อนกลับ

Page Top ↑