ข้าม Global Navigation เพื่อเข้าสู่ลิงก์ของเนื้อหาหลัก

เนื้อหาหลักเริ่มจากที่นี่

ย้อนกลับ

หอศิลป์โทไคโดฮิโรชิเงะ เมืองชิซึโอกะ
shizuoka city Tokaido Hiroshige Museum of Art  

ที่นี่เป็นหอศิลป์จัดแสดงภาพอุคิโยะเอะแห่งแรกในญี่ปุ่นที่ใช้ชื่อ “ฮิโรชิเงะ” โดยที่นี่มีผลงานศิลปะกว่า 1,400 ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพแกะสลักทิวทัศน์ของอุตางาวะ ฮิโรชิเงะ

คะแนน TripAdvisor
44 ความคิดเห็นที่มีการอ้างอิง

บันทึกในทัวร์ของฉัน

ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์421-3103  297-1 ยุอิ เขตชิมิสึ
หมายเลขแฟกซ์ 054-375-5321
อีเมลแอดเดรส info@tokaido-hiroshige.jp
ค่าใช้จ่าย (ส่วนลดอื่นๆ) บุคคลทั่วไป 510 เยน (410 เยน) / นิสิตนักศึกษาและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 300 เยน (240 เยน) / นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนประถมศึกษา 120 เยน (100 เยน)
* ราคาในวงเล็บ ( ) คือราคาสำหรับเข้าชมเป็นหมู่คณะมากกว่า 20 คนขึ้นไป
เวลาทำการ/เวลาที่ใช้บริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ 9:00 ถึง 5:00
วันหยุด จันทร์
ในกรณีที่วันจันทร์ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดในวันถัดไป
ระยะเวลาในการเข้าพัก 60 นาที
รับบัตรเครดิต ใช้ไม่ได้
ที่จอดรถ รถยนต์ทั่วไป : 21 คัน
คู่มือการเดินทาง จากสถานีรถไฟยุอิ รถไฟสายหลักโทไคโด เดิน 25 นาที หรือโดยสารรถแท็กซี่ใช้เวลา 5 นาที
จาก “ชิมิสึ IC” ของทางด่วนสายโทเมโดยรถยนต์ประมาณ 15 กิโลเมตร
รองรับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ รองรับเก้าอี้รถเข็น
มี AED ติดตั้งไว้ มี
ให้บริการภาษาต่างประเทศ (แนะนำ/อธิบาย) ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ได้

ย้อนกลับ

Page Top ↑