ข้าม Global Navigation เพื่อเข้าสู่ลิงก์ของเนื้อหาหลัก

เนื้อหาหลักเริ่มจากที่นี่

ย้อนกลับ

อุโมงค์เมจิ
Meiji no tunnel  

อุโมงค์เมจิสร้างขึ้นที่ช่องเขาอุตสึโนะยะเมื่อปี 1876 เพื่อเชื่อมต่อโอคาเบะโจ ฟุจิเอดะกับชิซึโอกะ ถือเป็นมรดกสำคัญทางวัฒนธรรมจากสมัยเมจิ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมประเภทรูปธรรมของญี่ปุ่นในชื่อ “อุโมงค์เมจิอุตสึโนะยะ” เมื่อปีเฮเซที่ 9 (ค.ศ. 1997) ในฐานะอุโมงค์ที่ยังใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นอุโมงค์ที่มีการเก็บค่าผ่านทางแห่งแรกในญี่ปุ่นอีกด้วย

บันทึกในทัวร์ของฉัน

ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์421-0105  อุตสึโนะยะ เขตสึรุกะ
คู่มือการเดินทาง โดยสารรถบัส “สายจูบุโคะคุโด” จากสถานี JR ชิซึโอกะประมาณ 30 นาที ลงรถที่ “ทางเข้าอุตสึโนะยะ” เดินประมาณ 15 นาที
จากชิซึโอกะ IC ของทางด่วนสายโทเมประมาณ 25 นาที

ย้อนกลับ

Page Top ↑